İLAN

      Mardin, Şırnak İlleri; Cizre, İdil, Silopi, Nusaybin İlçeleri Arası Mevkii'nde T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan "Nusaybin- Cizre- Silopi- Habur Demiryolu projesi" ile ilgili olarak Bakanlığımıza Çevrimiçi ÇED süreci Yönetim Sisteminden sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmalan ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilmiştir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 

 
 
Proje sahibi
Proje yeri Bilgi için Telefon Faks
 
: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
: Nusaybin İlçesi mevkii
: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü /MARDİN
: O 482 212 11 99
: O 482 212 28 92