İlçemiz Tarihçesi
 
        Düz bir ovada kurulmuş olan Nusaybin, Yukarı Mezopotomya’nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Milattan önce 3000-2800 yıllarında bölgede hakimiyet kuran Sümer İmparatorluğu’nun 3.Ur Sülalesine kadar uzanan bir tarihe sahiptir.
        Tarihte pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan İlçemiz Milattan Önce 2. yılında Sasaniler tarafından başkent olarak kullanılmıştır.
        1100 yılında Selçuklu hakimiyetine giren İlçe, 1516 yılında Osmanlı İmparatorluğu yönetimine girmiştir. Birinci Dünya Savaşında Fransız hakimiyetine giren İlçemiz 1921 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile özgürlüğüne kavuşmuştur.